มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1787] จำนวนหน้า [90] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1001 Scorpion Scorpion 24 1,109 287 176 4068 ไม่ใช่
1002 Poring Poring 1 50 2 1 4001 ไม่ใช่
1004 Hornet Hornet 8 169 19 15 4019 ไม่ใช่
1005 Familiar Familiar 8 155 28 15 4020 ไม่ใช่
1007 Fabre Fabre 2 63 3 2 4002 ไม่ใช่
1008 Pupa Pupa 2 427 2 4 4003 ไม่ใช่
1009 Condor Condor 5 92 6 5 4015 ไม่ใช่
1010 Willow Willow 4 95 5 4 4010 ไม่ใช่
1011 Chonchon Chonchon 4 67 5 4 4009 ไม่ใช่
1012 Roda Frog Roda Frog 5 133 6 5 4014 ไม่ใช่
1013 Wolf Wolf 25 919 329 199 4029 ไม่ใช่
1014 Spore Spore 16 510 66 108 4022 ไม่ใช่
1015 Zombie Zombie 15 534 50 33 4038 ไม่ใช่
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 483 283 4094 ไม่ใช่
1018 Creamy Creamy 16 595 105 70 4040 ไม่ใช่
1019 Peco Peco Peco Peco 19 531 159 72 4031 ไม่ใช่
1020 Mandragora Mandragora 12 405 45 32 4030 ไม่ใช่
1023 Orc Warrior Orc Warrior 24 1,400 408 160 4066 ไม่ใช่
1024 Wormtail Wormtail 14 426 59 40 4034 ไม่ใช่
1025 Snake Boa 15 471 72 48 4037 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90