รายการ NPC

พบทั้งหมด [822] จำนวนหน้า [42] แสดงจำนวนที่ [1-20]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Fabian alberta 97,51 NPC
Steiner alberta 53,39 NPC
Chad alberta 20,183 NPC
Drunken Old Man alberta 131,139 NPC
Shakir alberta 58,80 NPC
Sonya alberta 62,156 NPC
คุณยาย alberta 93,174 NPC
กะลาสี alberta 189,151 NPC
กะลาสี alb2trea 39,50 NPC
Paul alberta 195,151 NPC
Phelix alberta 190,173 NPC
Forger Munster aldebaran 113,70 NPC
Smithing Guy aldebaran 64,104 NPC
Young Man aldebaran 49,93 NPC
Shell Gathering Lady aldebaran 81,61 NPC
Canal Guy aldebaran 46,129 NPC
Forest Guy aldebaran 67,154 NPC
Slot Guy aldebaran 90,170 NPC
Phracon Guy aldebaran 117,181 NPC
Alchemy Guy aldebaran 121,231 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42